Terms & Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

JapanWhere.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมรายชื่อสถานที่และธุรกิจต่างๆ ที่เกียวกับการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาจากการจัดทำโดยทีมงาน และจากเจ้าของธุรกิจ โดยเปิดให้ “ผู้ใช้” สามารถค้นหาข้อมูล และสามารถสมัคร “สมาชิก” เพื่อเขียนรีวิวและแชร์รูปภาพ พร้อมทั้งบันทึกรายชื่อที่สนใจได้

1. ลิขสิทธิ์รูปภาพและเนื้อหา

รูปภาพภายในเว็บไซต์ที่มีโลโก้ของ “JapanWhere” และ “JapanKakkoii” เป็นรูปภาพซึ่งมีลิขสิทธิ์ของทีมงาน ทางเราอนุญาตให้นำรูปภาพและเนื้อหาบางส่วนไปอ้างอิงในแหล่งอื่นที่มิใช่เพื่อการค้าได้ โดยห้ามคัดลอกทั้งหมดและต้องทำลิงค์ระบุแหล่งที่มากลับมายังหน้าเว็บไซต์ที่มีรูปภาพนั้นๆ และห้ามลบโลโก้หรือดัดแปลง แก้ไขรูปภาพโดยเด็ดขาด สำหรับรูปภาพและเนื้อหาที่ได้รับจากเจ้าของธุรกิจ หรือเนื้อหารีวิวโดยสมาชิก ทางเราขอสงวนสิขสิทธิ์มิให้นำข้อมูลเหล่านี้ไปโพสในแหล่งอื่น

2. ความรับผิดชอบ

ทางเราไม่รับประกันความถูกต้องของเนื้อหาในเว็บไซต์ ตลอดจนรีวิวและความคิดเห็นจากผู้ใช้ และทางเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากการใช้งานเว็บไซต์หรือการนำเข้าข้อมูลจากสมาชิก ทั้งนี้ทางเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลได้ หากมีการร้องขอ หรือพิจารณาจากความเหมาะสมโดยทีมงาน

3. นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์จะขอข้อมูลส่วนตัวซึ่งเป็นอีเมลในการสมัครสมาชิก และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้อื่นหากไม่ได้รับอนุญาต โปรดทราบว่าทางเว็บไซต์จะมีการแสดงโฆษณาในรูปแบบต่างๆ กับผู้ใช้

4. การสมัครสมาชิก

ผู้ที่สมัครสมาชิกถือว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ ทางเรามีสิทธิ์เพิกถอนสมาชิก หรือแก้ไขและลบเนื้อหาที่รีวิวโดยสมาชิกได้ตามดุลพินิจของทีมงานโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้รูปที่จะนำมาโพสในเว็บไซต์ จะต้องเป็นรูปที่ถ่ายเองหรือเป็นรูปที่ตัวเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น